1. Thay đổi mật khẩu Master ( bắt buộc phải đổi mã Master mặc định)

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # →  nhập mãmaster mặc định 123456→  Nhấn dấu đợi hết tiếng nói thì → Bấm phím 1 đợi hết tiếng nói thì → Nhập mã master mới gồm 6-10 ký tự →  Nhấn dấu #

→Nhập lại mã Master lần 2 → Nhấn dấu #

 1. Đăng ký thẻ từ

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # →  nhập mã master →  Nhấn dấu đợi hết tiếng nói thì → Nhấn phím đợi hết tiếng nói thì→ Đặt từng chiếc thẻ vào màn hình

 1. Đăng ký mã thành viên

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # →  nhập mã master→  Nhấn dấu đợi hết tiếng nói thì → Nhấn phím đợi hết tiếng nói thì →Nhập mã gồm 6-10 ký tự →  Nhấn dấu #(khóa kêu Tít ti là thành công) Nếu nghe thấy Fail là chưa thành công

 1. Xóa cài đặt
 • Xóa từng thẻ:

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # →  nhập mã master→  Nhấn dấu đợi hết tiếng nói thì  → Nhấn phím đợi hết tiếng nói thì →Nhấn 1→ sau đó đặt thẻ cần xóa vào màn hình

 • Xóa từng mật mã:

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # →  nhập mã master→  Nhấn dấu đợi hết tiếng nói thì  → Nhấn phím đợi hết tiếng nói thì →Nhấn 1→ sau đó nhập mật mã cần xóa →  Nhấn dấu #

 • Xóa tất cả mã, thẻ thành viên

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # →  nhập mã master→  Nhấn dấu đợi hết tiếng nói thì → Nhấn phím đợi hết tiếng nói thì →Nhấn 2( sau đó khóa kêu Tít ti là thành công)

 1. Chế độ ra vào tự do
 • Thiết lậpchế độ ra vào tự do

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # →  nhập mã master→ Nhấn dấu  đợi hết tiếng nói thì → Nhấn phím 0 đợi hết tiếng nói thì →Nhấn 1 → đợi hết tiếng nói thì  1 →  khi nào đèn tắt hẳn thì đặt vân tay để mở khóa → Khóa sẽ chuyển sang chế độ ra vào tự do

 • Xóa chế độ ra vào tự do

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # → nhập mã master→  Nhấn dấu  # đợi hết tiếng nói thì → Nhấn phím 0 đợi hết tiếng nói thì →Nhấn 1 → đợi hết tiếng nói thì  2

 1. Chế độ khóa kép ( mật mã thành viên + vân tay thành viên)

–  Thiết lập chế độ ra vào kép

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # →  nhập mã master→  Nhấn dấu  đợi hết tiếng nói thì → Nhấn phím 0 đợi hết tiếng nói thì → Nhấn tiếp phím 2 đợi hết tiếng nói thì → Nhấn tiếp phím 2

 • Xóa bỏ chế độ ra vào kép

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # →  nhập mã master→  Nhấn dấu  đợi hết tiếng nói thì → Nhấn phím 0 đợi hết tiếng nói thì → Nhấn tiếp phím 2 đợi hết tiếng nói thì → Nhấn tiếp phím 1

 1. Khôi phục khóa về mặc định nhà sản xuất

Mở nắp Pin  – Ấn và giữ phím Reset 5 giây – Phím * nhấp nháy →  Khóa phát ra tiếng kêu tittit sau đó tít dài 1 tiếng là thành công