1. Tạo vân tay chủ Master đầu tiên

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # → đặt vân tay 4 lần

 1. Thêm vân tay và mật mã chủ

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # → đặt vân tay chủ →   Nhấn phím 1

 • Nếu tạo vân tay thì: đặt vân tay 4 lần
 • Nếu tạo mã chủ thì: nhập mã mới 6 ký tự rồi ấn phím # sau đó→ nhập lại mã mới 6 ký tự → nhấn  phím #  .
 1. Đăng ký mật mã và vân tay và thẻ thành viên

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # → đặt vân tay chủ → Nhấn phím  → sau đó

 • Nếu tạo vân tay thì: đặt vân tay 4 lần
 • Nếu tạo mã thì: nhập mã mới 6 ký tự rồi ấn phím # sau đó→ nhập lại mã mới 6 ký tự → nhấn phím #  .
 • Nếu tạo thẻ thì: đặt thẻ từ vào màn hình 1 lần ( đặt vào chỗ có biểu tượng chữ Card)
 1. Xóa vân tay, mật mã, thẻ từ

            Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # → đặt vân tay chủ →   Nhấn phím 3 → Nhập ID cần xóa  → Nhấn  # → sau đó nhân  # lần nữa

 1. Chế độ ra vào tự do
 • Bật: Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # → đặt vân tay chủ → Nhấn phím 4 →   Nhấn phím 1 →   Nhấn phím 2 →  sau đó đặt vân tay mở khóa 1 lần → lúc này khóa sẽ chuyển sang chế độ ra vào tự do không cần vân tay
 • Tắt: Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím # → đặt vân tay chủ → Nhấn phím 4 →   Nhấn phím 1 →   Nhấn phím 1 →  sau đó đặt vân tay mở khóa 1 lần → lúc này khóa sẽ chuyển về chế độ khóa cửa tự động
 1. Đăng ký Remote (tính năng mở rộng + thêm tiền)

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím #→ đặt vân tay chủ  → Nhấn phím 2  → Bấm nút mở trên Remote ( Lưu ý: trước khi đăng ký Remote thì tháo 4 Pin ra rồi lắp lại sau đó mới đăng ký

 1. Xóa Remote

Chạm màn hình sáng → Nhấn phím * và phím #→ đặt vân tay chủ  → Nhấn phím 3  → Bấm nút mở trên Remote

 1. Khôi phục khóa về mặc định nhà sản xuất

Mở nắp Pin  – Ấn và giữ phím Reset 6 giây → Sau đó bỏ tay ra (Khóa phát ra tiếng kêu tittit sau đó tít dài 1 tiếng là thành công).