CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

Thời gian bảo hành sản phẩm:

   • Các sản phẩm được bảo hành trong vòng 12 đến 36 tháng tuỳ từng sản phẩm.
   • Các sản phẩm được bảo hành chính hãng tại công trình với những sản phẩm Homestech lắp đặt

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

   •  Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.
   •  Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

   •  Hư hỏng do tác động của ngoại lực.
   •  Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.
   •  Lỗi do người sử dụng.