Các vấn đề và giải pháp thường gặp

1. Cảnh báo thay pin

Khi điện áp pin dưới 5%, nó sẽ bắt đầu báo động điện áp thấp với giọng nói và màn hình liên quan.

Giải pháp: Thay thế tất cả 4 pin.

2. Thời gian sử dụng pin

Khóa sử dụng pin 4V 1,5V. Nếu khóa hoạt động dưới 10 lần một ngày, pin có thể được sử dụng trong 1 năm (vui lòng sử dụng pin chính hãng).

Lưu ý: Thời gian sử dụng pin có thể khác nhau tùy vài môi trường (độ ẩm, nhiệt độ và cách sử dụng) và tùy vào chất lượng của pin.

3. Nguồn điện bên ngoài phải có sẵn khi hết pin

a) Sử dụng pin 9V:

* Tìm cổng nguồn khẩn cấp ở phía dưới khóa, kết nối với pin 9V.

* Sử dụng bộ vân tay hoặc mật khẩu để mở khóa.

* Thay thế tất cả 4 pin.

* Xác nhận khóa đã hoạt động bình thường trở lại.

b) Cổng sạc USB:

* Tìm cổng nguồn USB ở phía dưới, kết nối bằng phích cắm nguồn.

* Sử dụng bộ vân tay hoặc mật khẩu để mở khóa.

Hướng dẫn cài đặt

1. Các menu chính

Cài đặt quản trị viên
1, Nhập quản trị viên
2, Sửa đổi quản trị viên
3, Xóa quản trị viên
4, Khôi phục cài đặt gốc

Cài đặt người dùng thông thường
1, Nhập người dùng thông thường
2, Sửa đổi người dùng thông thường
3, Xóa người dùng thông thường

Cài đặt hệ thống
1, Cài đặt thời gian
2, Cài đặt chế độ xác minh
3, Cài đặt chức năng cửa
4, Cài đặt âm lượng & ngôn ngữ

Thống kê dữ liệu và hồ sơ
1, Truy vấn lịch sử mở khóa
2, Thống kê thông tin lưu trữ

2. Cài đặt hệ thống

Cài đặt thời gian
Vui lòng nhập ngày giờ 20__(năm)__(tháng)__(ngày)__:_ (giờ)

Chế độ mở khóa
1, thời gian khóa lại : 4 giây
2, khóa chậm
3, công tắc chống trộm
4, mở khóa bằng thẻ

Truy vấn lịch sử mở khóa
1, truy vấn theo thứ tự
2, truy vấn theo thời gian

Chế độ xác minh
1, cho phép mở khóa chỉ một phương thức duy nhất
2, cho phép mở khóa kết hợp nhiều phương thức

Âm lượng & ngôn ngữ
2. Tiếng anh
3, âm lượng thấp
4, âm lượng cao

Thống kê thông tin lưu trữ
1, thống kê theo quản trị viên
2, thống kê theo người dùng

Hướng dẫn sử dụng chi tiết

1. Cài đặt gốc

Khi bạn sử dụng khóa lần đầu, lúc này chưa có quản trị viên nào đã cài đặt, hãy nhấn 888. Nhấn # để xác nhận và vào menu cài đặt gốc.

a. Phương pháp mở cửa: mở cửa trái; mở cửa phải

b. Mô-men xoắn động cơ: mô-men xoắn thấp; mô-men xoắn trung bình; mô-men xoắn cao.

c. Thời gian đảo ngược: từ 100-900 đơn vị mili giây.

Lưu ý: Các thông số cài đặt gốc phải kết hợp dựa vào cấu trúc thực tế của thân khóa và cửa. Cài đặt không chính xác có thể gây ra sự cố.

2. Cài đặt quản trị viên

Khóa có thể lưu trữ 9 thông tin quản trị viên, bao gồm dấu vân tay, thẻ, mật khẩu. Số thứ tự từ 001-009. Bạn có thể thêm quản trị viên bằng cách:

• Nhấn nút *# để vào menu cài đặt, sau đó sẽ có giọng nói nhắc nhở nhập thông tin quản trị viên.

• Sau khi nhập quản trị viên thành công, trở lại giao diện chính như sau:

1, cài đặt quản trị viên

2, cài đặt người dùng phổ biến

3, cài đặt hệ thống

4, thống kê dữ liệu và hồ sơ

Lưu ý: Khi quản trị viên chưa được nhập, mật khẩu gốc là 123456. Chỉ mật khẩu gốc mới có thể vào giao diện chính của hệ thống.

2.1 Nhập quản trị viên

• Trong giao diện cài đặt quản trị viên, nhập số 1.

• Nhập số quản trị viên, 001-009 hoặc bấm trực tiếp phím xác nhận.

• Nhập thông tin quản trị viên (dấu vân tay, mật khẩu hoặc thẻ)

Lưu ý: nhấn nút * để trở về menu trước. Mật khẩu cần có ít nhất 6 số.

2.2 Sửa đổi quản trị viên

• Trong giao diện cài đặt quản trị viên, nhập số 2.

• Nhập số QTV cần sửa đổi (từ 001-009).

• Nhập thông tin QTV mới. (dấu vân tay, mật khẩu hoặc thẻ).

Lưu ý: Sau khi sửa đổi thông tin quản trị viên, thông tin cũ sẽ bị xóa và mỗi thông tin quản trị viên chỉ có thể sửa đổi 1 lần duy nhất.

2.3 Xóa quản trị viên

• Trong giao diện cài đặt quản trị viên, nhập số 3

• Nhập số QTV cần xóa (từ 001-009)

• Hệ thống thông báo: Xóa thành công.

Lưu ý: Không thể xóa thông tin của QTV đang thực hiện thao tác.

3. Cài đặt người dùng thông thường

3.1 Nhập người dùng

• Trong giao diện cài đặt người dùng, nhập số 1.

• Nhập số ID người dùng.

• Nhập thông tin người dùng (dấu vân tay, mật khẩu hoặc thẻ).

Lưu ý: nhấn nút * để quay lại menu trước. Mật khẩu cần có ít nhất 6 số.

3.2 Sửa đổi người dùng

• Trong giao diện cài đặt người dùng, nhập số 2.

• Nhập số ID của người dùng cần sửa đổi.

• Nhập thông tin người dùng mới. (dấu vân tay, mật khẩu hoặc thẻ).

Lưu ý: Sau khi sửa đổi thông tin người dùng, thông tin cũ sẽ bị xóa và mỗi thông tin người dùng chỉ có thể sửa đổi 1 lần duy nhất.

3.3 Xóa người dùng

• Trong giao diện cài đặt người dùng, nhập số 3.

• Giao diện hiển thị như sau:

1. Xóa theo số                            2. Xóa theo loại                        3. Xóa tất cả

3.3.1. Xóa theo số (tương tự như xóa QTV)

3.3.2 Xóa theo loại

Nhấn phím 1 để xóa toàn bộ dấu vân tay. Nhấn 2 để xóa toàn bộ thẻ.

Nhấn phím 3 để xóa toàn bộ mật mã của người dùng.