A, CÀI ĐẶT

I, CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG. ( mã số chủ ban đầu 123456789 ).

1, Cài đặt mã số mở cửa ( chế độ người dùng ).

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 21 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 #.

Lưu ý: Độ dài mã số 6 – 12 số, không liền nhau, không trùng nhau, Mã số mở cửa chế độ người dùng cài đặt được mã.

2, Cài đặt mã số mở cửa 1 lần ( chế độ khách ).

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 22 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 #

Lưu ý: Độ dài mã số 6 – 12 số, không liền nhau, không trùng nhau, Mã số mở cửa chế độ khách chỉ cài đặt được 1 mã.

3, Cài đặt vân tay.

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 23 nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay.

Lưu ý: Cài đặt vân tay giống cài vân tay điện thoại, cài đặt vân tay vị trí nào thì khi mở cửa đặt đúng điểm đấy.

4, Cài đặt thẻ từ.

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 24 đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ.

5, Thay đổi mã số chủ.

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 1 nhập mã số chủ mới lần thứ 1 # nhập lại mã số chủ mới lần thứ 2 #.

Lưu ý: Độ dài mã số 6 – 12 số, không liền nhau, không trùng nhau, khác mã số mở cửa.

II, XÓA TÍNH NĂNG

1, Xóa mã số mở cửa chế độ người dùng.

– Xóa mã số mở cửa theo ID.

+,  Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 311 nhập ID cần xóa #

– Xóa tất cả mã số mở cửa.

+,  Thực hiện cú pháp sau: mã số chủ # 312

2, Xóa mã số mở cửa 1 lần chế độ khách.

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 32

3, Xóa vân tay.

– Xóa vân tay theo ID.

+,  Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 331 nhập ID cần xóa #

– Xóa tất cả vân tay.

+,  Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 332

4, Xóa thẻ từ.

– Xóa thẻ từ theo ID.

+, Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 341 nhập ID cần xóa  #

– Xóa tất cả thẻ từ.

+,  Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 342

III, CHUYỂN CHẾ ĐỘ.

1, Chế độ thường ( mở cửa bằng 1 tính năng ).

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 431

2, Chế độ nâng cao ( mở cửa bằng 2 tính năng ).

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 432

IV, TÍNH NĂNG KHÁC

1, Đổi ngôn ngữ từ tiếng anh sang tiếng trung quốc.

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 411

2, Đổi ngôn ngữ từ tiếng trung quốc sang tiếng anh.

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 412

3, Điều chỉnh âm thanh.

– Âm thanh lớn

+, Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 421

– Âm thanh nhỏ.

+, Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 422

– Tắt âm thanh.

+, Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 423

4, Chức năng mở rộng

+, thêm remote thực hiện cú pháp: # mã số chủ 51

5, Kết nối Bluetooth

+, Kết nối Bluetooth thực hiện cú pháp # mã số chủ # 71

+, Ngắt kết nối Bluetooth thực hiện cú pháp # mã số chủ # 72

+, Tắt bluetooth thực hiện cú pháp # mã số chủ # 73