Các chức năng của khóa

1. Âm thanh nhắc nhở

Tiếng bíp dài: hoạt động thành công

Tiếng bíp ngắn: âm thanh phím bấm

Hai tiếng bíp ngắn: gợi ý thao tác

Ba tiếng bíp ngắn: thao tác thất bại

Tiếng còi báo động: hoạt động bất hợp pháp

Lưu ý: Sau khi cài đặt thành công, nếu bạn đang đặt mật khẩu, bạn có thể tiếp tục đặt các mật khẩu khác nhau, nếu bạn đang đặt dấu vân tay, bạn có thể đặt các dấu vân tay khác nhau. Hệ thống khóa có thể ghi nhớ tổng cộng 100 mật khẩu, 100 dấu vân tay và 100 thẻ từ.

2, Hướng dẫn khác

Kiểm tra mật khẩu: Mật khẩu được nhập liên tục không chính xác hơn ;

Kiểm tra vân tay: Vân tay được nhập sai liên tục hơn 10 lần, khóa sẽ tự kích hoạt báo động.

Nhập lại vân tay đúng để có thể hủy báo động

Kiểm tra thẻ từ: Thẻ từ được nhập liên tục không chính xác hơn 10 lần, khóa sẽ tự kích hoạt báo động. Nhập lại thẻ từ đúng để có thể hủy báo động .

Chức năng chống trộm mật khẩu: nhập “Mật khẩu XXXXXX”, bạn có thể thêm một số mã không liên quan trước và sau mật khẩu, sau đó nhấn vào # để xác nhận, mật khẩu phải được đăng ký trước đó, mật khẩu phải có ít nhất 6 chữ số.

Tiết kiệm năng lượng: Hệ thống tự động chuyển sang chế độ năng lượng thấp sau khi không hoạt động quá 5 giây.

Thông báo điện áp thấp:
Sau khi điện áp thấp hơn 6.8V, mỗi lần mở khóa, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở ‘Pin yếu, vui lòng thay pin.

Hướng dẫn sử dụng chi tiết

1. Cài đặt QTV

Khóa có thể lưu trữ 9 thông tin mật khẩu quản trị viên. Số thứ tự từ 001-009.

Mật khẩu QTV mặc định ban đầu là 123456.

Khi lần đầu sử dụng khóa, bạn có thể thêm mật khẩu quản trị viên bằng cách:

+ Nhấn nút *#123456#1. Nhấn 1, Nhập mật khẩu QTV mới # nhập lại lần nữa # .

Sau đó, bạn có thể nhập thêm thông tin QTV bằng cách:

+ Nhấn nút *# mật khẩu QTV # 1 1 , nhập vân tay, nhập lại 3 lần nữa.

+ Nhấn nút *# mật khẩu QTV # 1 1 , nhập thẻ từ # .

Khóa sẽ đọc ID của thông tin QTV ngay sau khi đăng ký thành công (ví dụ: 001,002), người dùng cần lưu ý ghi nhớ ID này để thuận tiện cho việc xóa thông tin về sau.

1.2 Xóa QTV

Nhấn nút *# mật khẩu QTV # 1 2 , nhập ID của QTV cần xóa # 2 (ví dụ: 001,002).

2. Cài đặt Người dùng

2.1 Thêm mật khẩu người dùng

Nhấn nút *# mật khẩu QTV # 2. 1. nhập mật khẩu người dùng # nhập lại lần nữa #.

2.2 Thêm vân tay người dùng

Nhấn nút *# mật khẩu QTV # 2. 1. nhập vân tay người dùng # nhập lại 3 lần nữa #.