I. Hướng dẫn cài đặt khóa nhận diện khuôn mặt Kaadas K20-F

1.1. Hướng dẫn đăng ký mã số chủ

Mã số chủ mặc định ban đầu của khóa là “ 12345678

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**] – Nhấn mã số chủ mặc định – > [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [19] – nhấn [#]
 • Bước 3: Nhập mã số chủ mới ( Độ dài 6-12 ký tự số) – Nhấn [#] – Nhập lại mã số chủ lần thứ 2 – nhấn [#] (Kết thúc) – Nhấn [** ] để thoát chế độ đăng ký.

1.2. Hướng dẫn đăng ký mã số thành viên trong gia đình

Bao gồm 3 loại mã số ID người dùng từ 00 – 09 trong đó:

 • 00 – 04,09: Là các ID thành viên dùng để đăng ký mã số dùng mở cửa nhiều lần
 • 05 – 08 : Là các ID thành viên dùng để đăng ký mã số chỉ mở được một lần

Mỗi mã số thành viên chỉ cài một mã số mã PIN

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**] – Nhấn mã số chủ đang dùng – nhấn [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [11]ư – Nhập mã số ID người dùng ( 00 – 04 ) – Nhấn [#]
 • Bước 3: Nhập mã số cần cài đặt (Độ dài 6-12 ký tự số), chú ý: mã số không được liền nhau ( Ví dụ: 123456 là không được chấp thuận) – Nhập lại mã số cần cài đặt – nhấn [#] (Kết thúc) – Nhấn [*] để thoát chế độ đăng ký

1.3. Hướng dẫn đăng ký nhận diện khuôn mặt

 • Bước 1: Nhập [**] – mã số chủ [1] cài đặt chung – nhập [1] cài đặt nhận diện
 • Bước 2: Nhập ID [0-9] – nhập [#] xác nhận
 • Bước 3: Hướng mặt về phía cảm biến của khóa để thự hiện quá trình nhận diện

1.4. Hướng dẫn đăng ký mã số khách (Mã số dùng một lần)

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – Bàn phím sáng – Nhấn [**] – Nhấn mã số chủ đang dùng – nhấp [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [11] – Nhập mã ID người dùng ( 05 – 08 ) – Nhấn [#]
 • Bước 3: Nhập mã số cần cài đặt (Độ dài 6-12 ký tự số) – Nhập lại mã số cần cài đặt – nhập [#] (Kết thúc) – Nhấn [**] để thoát chế độ đăng ký

1.5. Hướng dẫn đăng ký vân tay cho khóa cửa điện tử

– Vân tay: Bộ nhớ tối đa 100 vân tay, có thể đăng ký vân tay với các mã số ID người dùng 00-99

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**] – Nhấn mã số chủ đang dùng – nhấn [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [12] – Nhập mã ID người dùng ( 00 – 99 ) – Nhấn nút [# ]
 • Bước 3: Đặt ngón tay cần cài đặt lên đầu đọc 4 lần [#] (Kết thúc) – Nhấn [**] để thoát chế độ đăng ký.

1.6. Hướng dẫn xóa tất cả mã số khóa cửa điện tử

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**] – Nhấn mã số chủ đang dùng – nhấp [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [1] – Nhấn phím [4] – Nhấn phím [2] – Nhấn nút [**]

1.7. Hướng dẫn xóa từng mã số khóa cửa điện tử

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**] – Nhấn mã số chủ đang dùng – nhấn [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [1] – Nhấn phím [4]
 • Bước 3: Nhấn phím [1] – Nhập mã ID cần xóa – Nhấn nút [**]

1.8. Hướng dẫn xóa từng vân tay

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**]
 • Bước 2: Nhấn mã số chủ đang dùng – nhấn [#]
 • Bước 3: Nhấn phím [1] – Nhấn phím [6] – Nhấn phím [2] – Nhập mã ID cần xóa – Nhấn nút [**]

1.9. Hướng dẫn xóa tất cả vân tay

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**’] – Nhấn mã số chủ đang dùng – nhấn [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [1] – Nhấn phím [6] – Nhấn phím [1] – Nhấn nút [**]

1.10. Hướng dẫn cài đặt chế độ khác trên khóa

Chế độ đóng mở riêng biệt : Mã số, Vân tay.

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**] – Nhấn mã số chủ đang dùng – nhấn [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [1] – nhấn phím [7] – Nhấn phím [1] – Nhấn nút [**]

Chế độ đóng mở 2 lớp : Mã số + Vân tay

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**] – Nhấn mã số chủ đang dùng – nhấn [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [1] – Nhấn phím [7] – Nhấn phím [2] – Nhấn nút [**]

1.11. Hướng dẫn cài đặt hệ thống

Cài đặt giờ

 • Bước 1: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**] – Nhấn mã số chủ đang dùng – [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [2] – Nhấn phím [1] – Chỉnh thời gian – Nhấn phím [#] để kết thúc

1.12. Cài đặt ngày tháng

 • Bước 2: Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – Nhấn [**] – Nhấn mã số chủ đang dùng – nhấn [#]
 • Bước 2: Nhấn phím [2] – Nhấn phím [2] – Chỉnh ngày tháng – Nhấn phím [#] để kết thúc

II. Hướng dẫn sử dụng khóa Kaadas K20-F

 • Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn [#] để mở khóa.
 • Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm quét vân tay.
 • Cài khóa tự động: A-tự động, M-thủ công.
 • Cách reset lại khóa: (trong trường hợp quên mã số chủ)

Mở nắp sau hộp pin, sử dụng que nhỏ nhấn giữ nút RES ở lỗi nhỏ ở dưới cùng bên trái đến khi nào có tiếng nói là thành công. Sau đấy, cài đặt các bước lại từ đầu.