1. CÀI ĐẶT
 2. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)

Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ ( mã số dùng để cài đặt ):.

Cú pháp:

 # mã hiện tại (123456789) #
bấm tiếp 1 tiến hành nhập luôn mã số chủ mới #
Nhập lại mã số chủ lần 2 # hoàn tất.

VD đổi mã số từ mặc định sang 123789 ta thực hiện.

{#}  {123456789}  # {1} {123789} # {123789} #

1.Cài đặt mã số mở cửa(cài đặt được 5 mã dùng thường xuyên)

# mã số chủ # 21  nhập mã số mở cửa lần 1 # nhập mã số mở cửa lần 2 #

– Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 00 đến 04 theo thứ tự lần lượt

– Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng lặp số.

{#}  {mã số chủ}  # {21} {mã mở cửa} # {mã mở cửa} #

2.Cài đặt mã số mở cửa 1 lần (cài đặt được 4 mã dùng 1 lần)

# mã số chủ # 22  nhập mã số mở cửa lần 1 # nhập mã số mở cửa lần 2 #

– Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 05đến 08 theo thứ tự lần lượt

– Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng lặp số.

{#}  {mã số chủ}  # {22} {mã mở cửa} # {mã mở cửa} #

 1. Cài đặt vân tay: ( cài đặt được 100 vân tay )

# mã số chủ # 23 nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay

– Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 00 đến 99 theo thứ tự lần lượt

{#}  {mã số chủ}  # {23}  {nhấp vân tay 8 lần}

 1. Cài đặt thẻ từ:

# mã số chủ # 24 đặt thẻ từ vào điểm đọc thẻ từ

– Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 00đến 99 theo thứ tự lần lượt {#}{mã số chủ}  # {24} {đặt thẻ từ lên điểm nhận}

 1. Thay đổi mã số chủ:

# mã số chủ hiện tại # 1 nhập mã số chủ mới lần thứ nhất # nhập mã số chủ mới lần hai #

Lưu ý: – Ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,… để tránh trường hợp quên sẽ phải reset lại khóa

{#}  {mã số chủ cũ}  # {1} {mã số mới} # {nhập lại mã số } #

 1. Xóa tính năng
 2. Xóa mã số mở cửa:

– Xóa từng mã số cụ thể.

# mã số chủ # 31 1 nhập ID cần xóa #.

{#}  {mã số chủ}  # {311} {00-04} #

– Xóa tất cả mã số.

# mã số chủ # 312 xóa toàn bộ mã số #.

{#}  {mã số chủ}  # {312} #

 1. Xóa vân tay:

– Xóa từng vân tay cụ thể.

# mã số chủ # 331 nhập số ID(00-99)  #

{#}  {mã số chủ}  # {331} {00-99} #

– Xóa tất cả vân tay.

# mã số chủ # 332  #

{#}  {mã số chủ}  # {322} #

 1. Xóa thẻ từ:

– Xóa từng thẻ từ cụ thể.

# mã số chủ # 341 nhập số ID(00-99)  #

{#}  {mã số chủ}  # {341} {00-99} #

– Xóa tất cả thẻ từ.

# mã số chủ # 342  #

{#}  {mã số chủ}  # {342} #

III. Tính năng khác

 1. Điều chỉnh âm lượng : # mã số chủ # 42 để vào chỉnh âm lượng – Chọn 1- hoặc 2- hoặc 3 để điều chỉnh âm
 2. Thay đổi ngôn ngữ khóa : # mã số chủ # 41 Để vào chỉnh ngôn ngữ – chọn 1- hoặc 2 để thay đổi ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh
 3. Reset khóa về chế độ mặc định

Khách hàng dùng que tăm hoặc que chọc sim ấn đúp 2 lần vào vị trí có chứ RES ở phía sau nắp pin, sẽ có tiếng tít kèm âm thanh phát ra từ khóa và giọng nói vang lên.