1. CÀI ĐẶT
 2. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)
 • Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ ( mã số dùng để cài đặt ):.
 • Cú pháp:
 •  # mã hiện tại (123456789) #
  bấm tiếp 1 tiến hành nhập luôn mã số chủ mới #
  Nhập lại mã số chủ lần 2 # hoàn tất.
 • VD đổi mã số từ mặc định sang 123789 ta thực hiện.
 • {#}  {123456789}  # {1} {123789} # {123789} #

1.Cài đặt mã số mở cửa(cài đặt được 5 mã dùng thường xuyên)

 • # mã số chủ # 21  nhập mã số mở cửa lần 1 # nhập mã số mở cửa lần 2 #
 • – Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 00 đến 09 theo thứ tự lần lượt
 • – Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng lặp số.
 • {#}  {mã số chủ}  # {21} {mã mở cửa} # {mã mở cửa} #

2.Cài đặt mã số mở cửa 1 lần (cài đặt được 1 mã dùng 1 lần)

 • # mã số chủ # 22  nhập mã số mở cửa lần 1 # nhập mã số mở cửa lần 2 #
 • – Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID
 • – Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng lặp số.
 • {#}  {mã số chủ}  # {22} {mã mở cửa} # {mã mở cửa} #
 1. Cài đặt vân tay: ( cài đặt được 100 vân tay )
 • # mã số chủ # 23 nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay
 • – Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 00 đến 99 theo thứ tự lần lượt
 • {#}  {mã số chủ}  # {23}  {nhấp vân tay 8 lần}
 1. Cài đặt thẻ từ:
 • # mã số chủ # 24 đặt thẻ từ vào điểm đọc thẻ từ
 • – Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 00đến 99 theo thứ tự lần lượt {#}{mã số chủ}  # {24} {đặt thẻ từ lên điểm nhận}
 1. Thay đổi mã số chủ:
 • # mã số chủ hiện tại # 1 nhập mã số chủ mới lần thứ nhất # nhập mã số chủ mới lần hai #
 • Lưu ý: – Ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,… để tránh trường hợp quên sẽ phải reset lại khóa
 • {#}  {mã số chủ cũ}  # {1} {mã số mới} # {nhập lại mã số } #
 1. Xóa tính năng
 2. Xóa mã số mở cửa:
 • – Xóa từng mã số cụ thể.
 • # mã số chủ # 31 1 nhập ID cần xóa #.
 • {#}  {mã số chủ}  # {311} {00-04} #
 • – Xóa tất cả mã số.
 • # mã số chủ # 312 xóa toàn bộ mã số #.
 • {#}  {mã số chủ}  # {312} #
 1. Xóa vân tay:
 • – Xóa từng vân tay cụ thể.
 • # mã số chủ # 331 nhập số ID(00-99)  #
 • {#}  {mã số chủ}  # {331} {00-99} #
 • – Xóa tất cả vân tay.
 • # mã số chủ # 332  #
 • {#}  {mã số chủ}  # {322} #
 1. Xóa thẻ từ:
 • – Xóa từng thẻ từ cụ thể.
 • # mã số chủ # 341 nhập số ID(00-99)  #
 • {#}  {mã số chủ}  # {341} {00-99} #
 • – Xóa tất cả thẻ từ.
 • # mã số chủ # 342  #
 • {#}  {mã số chủ}  # {342} #

III. Tính năng khác

 1. Điều chỉnh âm lượng : # mã số chủ # 42 để vào chỉnh âm lượng –
  – Chọn 1 để bật to âm thanh
  – Chọn 2 để làm nhỏ âm thanh
  – Chọn 3 để tắt âm thanh
 2. Thay đổi ngôn ngữ khóa : # mã số chủ # 41 Để vào chỉnh ngôn ngữ
  – chọn 1 để bật tiếng trung.
  – Chọn 2 để bật tiếng anh
 3. Reset khóa về chế độ mặc định

Khách hàng dùng que tăm hoặc que chọc sim ấn đúp 2 lần vào vị trí có chứ RES ở phía sau nắp pin, sẽ có tiếng tít kèm âm thanh phát ra từ khóa và giọng nói vang lên.