I, Cài Đặt Tính Năng ( mã số chủ ban đầu 123456789 ).
– Bước đầu tiên cần nhập mã kích hoạt khóa từ nhà cung cấp theo cú pháp: nhập mã kích hoạt kết thúc bằng phím #
– Sau đó thực hiện thao tác đổi mã số chủ theo cú pháp sau: ** Mã số chủ hiện tại (123456789) # nhập mã số chủ mới lần thứ 1 # nhập mã số chủ mới lần thứ 2 # và nhập 222 để chuyển sang tiếng anh
1, Cài đặt khuôn mặt thành viên.
** mã số chủ # 11 nhập ID(00-19) đứng trước mặt khóa với khoảng cách 60cm và chờ khóa báo thêm khuôn mặt thành công.
2, Cài đặt mã số mở cửa.
– Mã số thành viên dùng thường xuyên, ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 12 nhập số ID (00 đến 04) # nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập mã số mở cửa lần thứ 2 #
Lưu ý: +, Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 00 đến 04
+, Độ dài của mã số là 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau
– Mã số 1 lần, ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 12 nhập số
ID (05 đến 08) # nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập mã số mở cửa lần thứ 2 #
Lưu ý: +, Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 05 đến 08
+, Độ dài của mã số là 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau
3, Cài đặt vân tay.
** mã số chủ # 13 nhập số ID (00 đến 99) nhấp nhả 8 lần vào điểm đọc vân tay
Lưu ý: +, Số ID: Mỗi một vân tay tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99
4, Cài đặt thẻ từ.
** mã số chủ # 14 nhập số ID (00 đến 99) đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ
Lưu ý: +, Số ID: Mỗi một thẻ từ tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99.
5, Thay đổi mã số chủ.
** mã số chủ # 19 nhập mã số chủ mới lần 1 # nhập mã số chủ mới lần 2 #
II. Xóa Tính Năng.
1, Xóa khuôn mặt.
– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 151 nhập ID cần xóa (00 đến 19) #
– Xóa Tất cả: : ** mã số chủ # 152 để xóa tất cả khuôn mặt
2, Xóa mã số mở cửa.
– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 161 nhập ID cần xóa (00 đến 09) #
– Xóa Tất cả: : ** mã số chủ # 162 để xóa tất cả mã số mở cửa
3, Xóa vân tay.
– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 171 nhập ID cần xóa (00 đến 99) #
– Xóa Tất cả: : ** mã số chủ # 172 để xóa tất cả vân tay
4, Xóa thẻ từ.
– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 181 nhập ID cần xóa (00 đến 99) #
– Xóa Tất cả: : ** mã số chủ # 182 để xóa tất cả thẻ từ
III. Chuyển Chế Độ
1, Chế độ xác thực thường (mở cửa bằng 1 tính năng như vân tay hoặc mã số hoặc thẻ từ hoặc khuôn mặt) ta thực hiện theo cú pháp sau: ** mã số chủ # 51
2, Chế độ xác thực nâng cao (mở cửa bằng đồng thời 2 tính năng như mã số + vân tay hoặc vân tay + thẻ từ hoặc mã số + thẻ từ hoặc khuôn mặt + vân tay hoặc khuôn mặt + mã số hoặc khuôn mặt + thẻ từ) ta thực hiện theo cú pháp sau: ** mã số chủ # 52
3, Chế độ mở cửa.
– Tự động khóa cửa ta thực hiện theo cú pháp sau: ** mã số chủ # 71
– Không tự động khóa cửa ta thực hiện theo cú pháp sau: ** mã số chủ # 72
IV. Tính Năng Khác
1. Bật giọng nói hướng dẫn: ** mã số chủ # 211 để bật âm thanh
2. Tắt giọng nói hướng dẫn: ** mã số chủ # 212 để tắt âm thanh
3. Đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Anh: ** mã số chủ # 222
4. Đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Trung: ** mã số chủ # 221
B. SỬ DỤNG
I. Mở cửa từ bên ngoài bằng khuôn mặt: đứng trướt mặt khóa với khoảng khách từ 60cm đến 100cm và chờ khóa quét khuôn mặt để mở khóa
II. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.
III. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm quét vân tay.
IV. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ
V. Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ)
Mở nắp sau hộp pin, sau đó lật tiếp nắp bên trên lên sử dụng que nhỏ nhấn đúp 2 lần lỗ RES ở lỗ nhỏ ở trên cùng bên trái và có tiếng nói là thành công. Sau đấy, cài đặt các bước lại từ đầu.