L8 1

I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)
Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ hiện tại (123456789) # nhập mã số chủ mới lần thứ 1 # nhập mã số chủ mới lần thứ 2 #
1, Cài đặt mã số mở cửa thành viên.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 11 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập mã số mở cửa lần thứ 2 #
Lưu ý: Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau.
2, Cài đặt vân tay thành viên.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 11 nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay
Lưu ý: cài vân tay khóa giống cài vân tay điện thoại.
3, Cài đặt thẻ từ thành viên.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 11 đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ
4, Cài đặt mã số mở cửa 1 lần.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 12 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 #
5, Thêm/ Thay đổi vân tay chủ.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 13 nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay

6, Thay đổi mã số chủ
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 14 nhập mã số chủ lần thứ 1 # nhập lại mã số chủ lần thứ 2 #
II, Xóa Tính Năng
1, Xóa mã số, vân tay, thẻ từ thành viên.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 151 nhập mã số mở cửa hoặc vân tay hoặc thẻ từ muốn xóa
2, Xóa tất cả mã số mở cửa.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 152 để xóa tất cả mã số mở cửa
3, Xóa tất cả vân tay.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 153 để xóa tất cả vân tay
4, Xóa tất cả thẻ từ.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 154 để xóa tất cả thẻ từ
III, Chế độ khóa.
1, Chế độ mở cửa thường hoặc mở cửa bằng 2 tính năng ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 16 để bật hoặc tắt xác minh kép
2, Chế độ khóa cửa.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 17 để bật/ tắt chế độ không tự động khóa cửa
IV, Tính năng khác.
1, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng trung.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 21
2, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng anh.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 22
3, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng tây ban nha.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 23
4, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng bồ đào nha.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 24
5, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng nga.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 25
B. SỬ DỤNG
I. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để làm sáng màn hình, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.
II. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm đọc vân tay.
III. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ
V. Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ)
Mở nắp sau bên dưới tay cầm, sử dụng que nhỏ nhấn đúp lỗ RES ở lỗi nhỏ ở dưới cùng bên trái và có tiếng nói là thành công. Sau đấy, cài đặt các bước lại từ đầu.