A, CÀI ĐẶT

I, CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG. ( mã số chủ ban đầu 123456789 ).

1, Cài đặt mã số mở cửa ( chế độ người dùng ).

 • – Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 21 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 #.
 • Lưu ý: Độ dài mã số 6 – 12 số, không liền nhau, không trùng nhau, Mã số mở cửa chế độ người dùng cài đặt được mã.

2, Cài đặt mã số mở cửa 1 lần ( chế độ khách ).

 • – Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 22 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 #
 • Lưu ý: Độ dài mã số 6 – 12 số, không liền nhau, không trùng nhau, Mã số mở cửa chế độ khách chỉ cài đặt được 1 mã.

3, Cài đặt vân tay.

 • – Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 23 nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay.
 • Lưu ý: Cài đặt vân tay giống cài vân tay điện thoại, cài đặt vân tay vị trí nào thì khi mở cửa đặt đúng điểm đấy.

4, Cài đặt khuôn mặt.

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 25 đứng trước mặt khóa khoảng cách 40cm-100cm

5, Thay đổi mã số chủ.

 • – Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 1 nhập mã số chủ mới lần thứ 1 # nhập lại mã số chủ mới lần thứ 2 #.
 • Lưu ý: Độ dài mã số 6 – 12 số, không liền nhau, không trùng nhau, khác mã số mở cửa.
 • Mã số chủ dùng để cài đặt và mở cửa.

II, XÓA TÍNH NĂNG

1, Xóa mã số mở cửa chế độ người dùng.

 • – Xóa mã số mở cửa theo ID.
 • +,  Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 311 nhập ID cần xóa #
 • – Xóa tất cả mã số mở cửa.
 • +,  Thực hiện cú pháp sau: mã số chủ #312

2, Xóa mã số mở cửa 1 lần chế độ khách.

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 32

3, Xóa vân tay.

 • – Xóa vân tay theo ID.
 • +,  Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 331 nhập ID cần xóa #
 • – Xóa tất cả vân tay.
 • +,  Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 332

4, Xóa khuôn mặt.

 • – Xóa khuôn mặt theo ID.
 • +, Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 351 nhập ID cần xóa  #
 • – Xóa tất cả khuôn mặt.
 • +,  Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 352

III, CHUYỂN CHẾ ĐỘ.

1, Chế độ thường ( mở cửa bằng 1 tính năng ).

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 431

2, Chế độ nâng cao ( mở cửa bằng 2 tính năng ).

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 432

3, Chế độ khóa cửa .

 • – Tự động khóa cửa (auto): #mã số chủ # 441
 • – Không tự động khóa cửa (manual): #mã số chủ # 442

IV, TÍNH NĂNG KHÁC

1, Đổi ngôn ngữ từ tiếng anh sang tiếng trung quốc.

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 411

2, Đổi ngôn ngữ từ tiếng trung quốc sang tiếng anh.

– Thực hiện cú pháp sau: # mã số chủ # 412

3, Điều chỉnh âm thanh.

 • – Âm thanh lớn
 • +, Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 421
 • – Âm thanh nhỏ.
 • +, Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 422
 • – Tắt âm thanh.
 • +, Thực hiện cú pháp sau: #mã số chủ # 423
 • +, Nhấn giữ 2 – 5 giây phím âm thanh ngoài màn hình.

B, SỬ DỤNG

1, Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: Chạm tay vào màn hình để làm sáng sau đó nhập mã số mở cửa và kết thúc bằng phím nhìn thấy màu xanh trên màn hình báo hiệu mở khóa thành công.

2, Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: Đặt vân tay lên điểm đọc vân tay cho đến khi nhìn thấy màu xanh báo hiệu mở khóa thành công.

3, Mở cửa từ bên ngoài bằng khuôn mặt: Đưa khuôn mặt vào trước khóa khoảng cách     40cm -100cm và chờ khóa quét khuôn mặt và đèn màu xanh báo hiệu mở khóa thành công.

4, Cách reset lại khóa ( trong trường hợp quên mã số chủ ):

Mở nắp hộp pin sử dụng que tăm nhỏ hoặc que chọc sim nhấn đúp 2 lần vào lỗ nhỏ có chữ res, khi nghe thấy tiếng bíp và khóa nói setup succeeded là thành công. Sau đó cài đặt lại như ban đầu.