Lưu ý:

 • Số 2 là di chuyểnđilên, số 8 di chuyển xuống, số sang trái, số là sang phải
 • C/M là trở lại
 • OK là xác nhận

Chế độ ra vào tự do: đặt vân tay hoặc mật mã hoặc thẻ từ đã được đăng ký – Khóa báo Unlock – Nhưng chúng ta không mở khóa( không mở cửa) – Ấn phím Ok

1. Truy cập Menu quản lý

Ấn và giữ phím C/M 3 giây:

 • Add Admin Thêm quản trị viên
 • Add User Thêm người dùng
 • Del User Xóa người dùng
 • Modify User Sửađổingườidùng
 • Sender Người gửi
 • System Set Cài đặt hệ thống
 • View Info Xem lượt truy cập
 • HW Test Kiểm tra

2. Thêm quản trị

Sau khi vào Menu chọn số 1:

 1. Name Ghi tên
 2. Add Finger Tạo vân tay
 3. Add Passwword Tạo mật khẩu
 4. Add Card Tạo thẻ từ

Tiếp theo:

 1. Ghi tên bạn chọn 1 nhấn Ok và tiến hành ghi tên người dùng
 2. Tạo vân tay bạn di chuyển xuốngsố 2 sauđónhấn Ok và đặt vân tay 3 lần
 3. Tạo mật khẩu bạn di chuyển xuống số 3 sau đó nhập mật khẩu 2 lần 1 nhấn ok. Sau đó nhập lần 2 nhấn OK
 4. Tạo thẻ từ bạn di chuyển xuống số 4 sau đó đặt thẻ vào màn hình 1 lần là thành công

3. Thêm người dùng

Sau khi vào Menu di chuyển đến số 2 nhấn phím ok

 1. Name Ghi tên
 2. Add Finger Tạo vân tay
 3. Add Passwword Tạo mật khẩu
 4. Add Card Tạo thẻ từ

Tiếp theo:

 1. Ghi tên bạn chọn 1 nhấn Ok và tiến hành ghi tên người dùng
 2. Tạo vân tay bạn di chuyển xuốngsố 2 sau đó nhấn Ok và đặt vân tay 3 lần
 3. Tạo mật khẩu bạn di chuyển xuống số 3 sau đó nhập mật khẩu 2 lần 1 nhấn ok. Sau đó nhập lần 2 nhấn OK
 4. Tạo thẻ từ bạn di chuyển xuống số 4 sau đó đặt thẻ vào màn hình 1 lần là thành công

4. Xóa người dùng

Sau khi vào Menu di chuyển đến số 3 nhấn phím ok

 1. Name 1
 2. Name 2
 3. Name 3
 4. Name 4

Di chuyển đến tên người cần xóa sau đó nhấn OK

Màn hình sẽ hỏi YES – No ⇒ Bạn chọn Yes nhấn OK

5. Sửa người dùng

Sau khi vào Menu di chuyển đến số 4 nhấn phím ok

 1. Name 1
 2. Name 2
 3. Name 3
 4. Name 4

Di chuyển đến tên người cần sửa sau đó nhấn OK

Cần sửa đổi tên, vân tay, thẻ, mật khẩu bạn di chuyển đến đó và nhấn OK

 1. Name                    Ghi tên
 2. Add Finger            Tạo vân tay
 3. AddPasswword     Tạo mật khẩu
 4. Add Card              Tạo thẻ từ

6. Đăng ký Remote (Chức năng mở  rộng)

Sau khi vào Menu di chuyển đến số5  nhấn phím ok

 1. Add Đăng ký
 2. Clean Up Xóa

Chọn Số 1 ấn OK

Bấm nút Mở trên Remote