Philips 7300

I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)
Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ ( mã số dùng để cài đặt ):.
Cú pháp:
# mã hiện tại (123456789) #
bấm tiếp 1 tiến hành nhập luôn mã số chủ mới #
Nhập lại mã số chủ lần 2 # hoàn tất.
VD đổi mã số từ mặc định sang 123789 ta thực hiện.
{#} {123456789} # {1} {123789} # {123789} #
1.Cài đặt mã số mở cửa(cài đặt được 5 mã dùng thường xuyên)
# mã số chủ # 21 nhập mã số mở cửa lần 1 # nhập mã số mở cửa lần 2 #
– Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 00 đến 04 theo thứ tự lần lượt
– Độ dài của mã số là từ 6 đến 10 số, không liền nhau, không trùng lặp số.
{#} {mã số chủ} # {21} {mã mở cửa} # {mã mở cửa} #
2.Cài đặt mã số mở cửa 1 lần (cài đặt được 4 mã dùng 1 lần)
# mã số chủ # 22 nhập mã số mở cửa lần 1 # nhập mã số mở cửa lần 2 #
– Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 05đến 08 theo thứ tự lần lượt
– Độ dài của mã số là từ 6 đến 10 số, không liền nhau, không trùng lặp số.
{#} {mã số chủ} # {22} {mã mở cửa} # {mã mở cửa} #
3. Cài đặt vân tay: ( cài đặt được 100 vân tay )
# mã số chủ # 23 nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay
– Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 00 đến 99 theo thứ tự lần lượt
{#} {mã số chủ} # {23} {nhấp vân tay 8 lần}
4. Cài đặt thẻ từ:
# mã số chủ # 24 đặt thẻ từ vào điểm đọc thẻ từ
– Số ID: Khóa sẽ tự nhảy ID từ 00đến 99 theo thứ tự lần lượt {#}{mã số chủ} # {24} {đặt thẻ từ lên điểm nhận}

5. Thay đổi mã số chủ:
# mã số chủ hiện tại # 1 nhập mã số chủ mới lần thứ nhất # nhập mã số chủ mới lần hai #
Lưu ý: – Ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,… để tránh trường hợp quên sẽ phải reset lại khóa
{#} {mã số chủ cũ} # {1} {mã số mới} # {nhập lại mã số } #
II. Xóa tính năng
1. Xóa mã số mở cửa:
– Xóa từng mã số cụ thể.
# mã số chủ # 31 1 nhập ID cần xóa #.
{#} {mã số chủ} # {311} {00-04} #
– Xóa tất cả mã số.
# mã số chủ # 312 xóa toàn bộ mã số #.
{#} {mã số chủ} # {312} #
2. Xóa vân tay:
– Xóa từng vân tay cụ thể.
# mã số chủ # 331 nhập số ID(00-99) #
{#} {mã số chủ} # {331} {00-99} #
– Xóa tất cả vân tay.
# mã số chủ # 332 #
{#} {mã số chủ} # {322} #
3. Xóa thẻ từ:
– Xóa từng thẻ từ cụ thể.
# mã số chủ # 341 nhập số ID(00-99) #
{#} {mã số chủ} # {341} {00-99} #
– Xóa tất cả thẻ từ.
# mã số chủ # 342 #
{#} {mã số chủ} # {342} #
III. Tính năng khác
1. Điều chỉnh âm lượng : # mã số chủ # 42 để vào chỉnh âm lượng – Chọn 1- hoặc 2- hoặc 3 để điều chỉnh âm
2. Thay đổi ngôn ngữ khóa : # mã số chủ # 41 Để vào chỉnh ngôn ngữ – chọn 1- hoặc 2 để thay đổi ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Anh

4. Reset khóa về chế độ mặc định
Khách hàng dùng que tăm hoặc que chọc sim ấn đúp 2 lần vào vị trí có chứ RES ở phía sau nắp pin, sẽ có tiếng tít kèm âm thanh phát ra từ khóa và giọng nói vang lên.