Lamborghini 1

I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)
– Bước đầu tiên cần nhập mã kích hoạt khóa từ nhà cung cấp theo cú pháp: nhập mã kích hoạt kết thúc bằng phím #
– Sau đó thực hiện thao tác đổi mã số chủ theo cú pháp sau: ** Mã số chủ hiện tại(123456789) # nhập mã số chủ mới lần thứ 1 # nhập mã số chủ mới lần thứ 2 # và nhập 222 để chuyển sang tiếng anh
1. Cài đặt mã số mở cửa (cài đặt được 5 mã dùng thường xuyên)
** mã số chủ # 11 nhập số ID(00-04) # nhập mã số mở cửa lần 1 # nhập lại #
– Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 00 đến 04
– Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau.
2. Cài đặt mã số mở cửa ( cài đặt được 4 mã số dùng 1 lần)
** mã số chủ # 11 nhập số ID (05-08) # nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 #
– Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 05 đến 08
– Mã số này sau khi dùng sẽ tự động biến mất.
3. Cài đặt vân tay: ( cài đặt được 100 vân tay )
** mã số chủ # 12 nhập số ID (00-99) # nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay
– Số ID: Mỗi một vân tay tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99

4. Cài đặt thẻ từ: ( cài đặt được 100 thẻ từ )
**mã số chủ # 13 nhập số ID(00-99) # đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ
– Số ID: Mỗi một thẻ từ tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99.
5. Thay đổi mã số chủ:
** mã số chủ hiện tại # 19 nhập mã số chủ mới lần 1 # nhập mã số chủ mới lần 2 #
Lưu ý: – Ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,… để tránh trường hợp quên sẽ phải reset lại khóa
– Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số,không kiền nhay, không được trùng với mã số mở cửa
II. Xóa tính năng
1. Xóa mã số mở cửa:
– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 141 chọn số ID cần xóa (00-08) #
– Xóa tất cả: ** mã số chủ # 142 để xóa tất cả mã số mở cửa
2. Xóa vân tay:
– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 151 chọn số ID cần xóa (00-99) #
– Xóa tất cả: ** mã số chủ # 152 để xóa tất cả vân tay
3. Xóa thẻ từ:
– Xóa theo ID: ** mã số chủ # 161 chọn số ID cần xóa (00-99) #
– Xóa tất cả: ** mã số chủ # 162 để xóa tất cả thẻ từ

III. Chuyển chế độ
1. Chế độ thường (mở cửa bằng 1 tính năng): ** mã số chủ # 171
2. Chế độ nâng cao (mở cửa bằng đồng thời 2 tính năng):
** mã số chủ # 172 (mở cửa bằng mã số+vân tay, hoặc tương tự )
IV. Tính năng khác
1. Bật giọng nói hướng dẫn: ** mã số chủ # 211 để bật âm thanh
2. Tắt giọng nói hướng dẫn: ** mã số chủ # 212 để tắt âm thanh
3. Đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Anh:** mã số chủ # 222
4. Đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Trung:** mã số chủ # 221
B. SỬ DỤNG
I. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để làm sáng màn hình sau đó nhập mã số mở cửa và ấn # để mở khóa.
II. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm quét vân tay.
III. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ
IV. Cài khóa tự động: Phím A/M bên trong hộp pin: A-tự động,
M-thủ công.
V. Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ)
Mở nắp sau hộp pin, sử dụng que nhỏ nhấn đúp 2 lần lỗ nhỏ có chữ RES và có tiếng nói là thành công. Sau đấy, cài đặt các bước lại từ đầu.