THÔNG BÁO QUAN TRỌNG Θ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này. Nó chứa thông tin quan trọng về Khóa cửa thông minh và bảo trì.

  1. Đảm bảo rằng chìa khóa cơ được giữ ở nơi an toàn ngoài trời, tức là bên trong ô tô, văn phòng của bạn, v.v.
  2. Không để khóa dưới mưa, ánh nắng và môi trường ngoài trời.
  3. Không cố gắng sửa chữa / tháo rời khóa để tránh mất mát không đáng có. 
  4. Không dùng vật cứng đập vào ổ khóa. Đảm bảo rằng cửa đã được khóa đúng cách khi bạn đi ra ngoài.
  5. Không sử dụng nước hoặc bất kỳ chất hóa học nào như dầu hoặc benzen để làm sạch khóa. Điều này sẽ dẫn đến đoản mạch, lão hóa và / hoặc sơn bị bong tróc.
  6. Đảm bảo thay đổi Mã PIN của bạn thường xuyên.
  7. Không sử dụng pin sạc cho khóa. Sản phẩm này chỉ tương thích với pin kiềm.
  8. Mã PIN ảo có tối đa 32 chữ số. Ví dụ. Mã PIN thực + **** hoặc **** + Mã PIN thực (Không nhập ký tự bị cắt xén trước hoặc sau Mã PIN ảo).
  9. Nếu màn hình cảm ứng không hoạt động, hãy thử khởi động lại thiết bị bằng nguồn điện khẩn cấp bên dưới, được kết nối với Micro-USB.
  10. Khi sử dụng chìa khóa để mở ổ khóa, vui lòng vặn chìa khóa về vị trí ban đầu trước khi tháo nó ra.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn trên để tránh bất kỳ thương tích hoặc hư hỏng nào trên khóa.

1  Không để bất kỳ vật liệu dễ cháy nào như gas, sơn, xăng dầu … gần ổ khóa thông minh để tránh cháy nổ, kể cả các vật liệu dễ cháy nổ như cồn, xăng dầu …. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát tài sản nào do người dùng hoặc bên thứ ba lắp đặt, điều chỉnh lại, sử dụng và / hoặc sửa chữa không đúng cách..

Screenshot 1668584240

THÔNG SỐ 

Mặt ngoài : 25(D)x70(W)x360(H)mm

Bao gốm nắm :80(D)x70(W)x360(H)mm

Nhiệt độ thích hợp :-25°C~+55°C Độ ẩm làm việc : 25~93% RH,

Mã pin : 100

Vân tay : 100

Thẻ : 100

Có thể sử dụng thẻ cơ

Hỗ trợ mở khóa bằng app ( liên kết app tùy chọn )

Pin: 1.5VAA (LR6) X4 (Điện áp : 4.5V~6V)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cài đặt
Mã pin khởi tạo : 1234567890
Khôi phục chương trình : nhấn và giữ nút “I”trong 5 giây cho đến
khi bạn nghe thấy âm thanh hướng dẫn .
Vui lòng tham khảo thông tin người dùng để ghi vân tay và mã pin

Screenshot 1668586926 Screenshot 1668586936 Screenshot 1668586947

Screenshot 1668585144

1. THÊM MÃ PIN QUẢN LÝ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã khởi tạo (Nếu như đã thay đổi , sử dụng mã pin quản lý ) nhấn # sau đó 1, 1, 1. Nhập mã pin quản lý mới nhấn # xác nhận. Nhập lại một lần mã pin nhấn # xác nhận.

2. THÊM MÃ PIN NGƯỜI DÙNG: 

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 1, 2. Nhập mã : 002~082, nhấn # . Nhập mã pin mới , nhấn # . Nhập lại mã pin mới nhấn # xác nhận.

3. THÊM MÃ PIN SOS:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 1, 3. Nhập mã : 083~090, và nhấn # . Nhập mã pin mới , nhấn # . Nhập lại mã pin mới và nhấn # để xác nhận.

4. THÊM MÃ PIN SỬ DỤNG 1 LẦN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn và nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 1, 4. Nhập mã : 091~0100, nhấn # . Nhập mã pin mới , nhấn # . Nhập lại mã pin mới và nhấn # để xác nhận.

Screenshot 1668587205

Screenshot 1668585434

1. THÊM VÂN TAY QUẢN LÝ:

Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 2, 1. Nhấp vân tay 4 lần.

2. NHẬP VÂN TAY NGƯỜI DÙNG:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 2, 2. Nhập mã : 102~182 và nhấn #. Nhấp vân tay 4 lần.

3. THÊM VÂN TAY SOS:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 2, 3. Nhập mã : 183~190 nhập mã #. Nhấp vân tay 4 lần.

4. THÊM VÂN TAY DÙNG 1 LẦN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 2, 4. Nhập mã : 191~200 và nhấn #. Nhấp vân tay 4 lần.

Screenshot 1668587049

Screenshot 1668586038

1. THÊM THẺ NGƯỜI DÙNG:

Nhập nút S ,nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhận # sau đó 1, 3, 1. Nhập mã : 201~280 và nhấn #. Quẹt thẻ.

2. THÊM THẺ SOS:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 3, 2.Nhập mã : 281~290 sau đó nhấn #. Quẹt thẻ.

3. THÊM THẺ DÙNG 1 LẦN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 3, 3.Nhập mã: 291~300 và nhấn #. Quẹt thẻ.

Screenshot 1668587095

Z3885496968411 51af94ff4f4fe0b66d1bd706d0557003

1. SỬA MÃ PIN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn # sau đó 2,1,1.Nhập mã :001~100 Và nhấn # . Nhập lại mã pin mới và nhấn # xác nhận.

2. XÓA MÃ PIN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2,1,2.Nhập mã : 002~100 và nhấn #. Không thể xóa mã pin quản lý trừ khi trở về cài đặt ban đầu.

3. XÓA TẤT CẢ MÃ PIN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 1, 3. Nhấn # . Không thể xoa mã pin quản lý trừ khi quay về cài đặt ban đầu.

Screenshot 1668586490

1. THAY ĐỔI VÂN TAY: 

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 2, 1. Nhập mã : 101~200 và nhấn #. Nhấp vân tay 4 lần.

2. XÓA VÂN TAY:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn # Sau đó 2,2,2. Nhập mã :102~200 và nhấn #. Không thể xóa vân tay quản lý trừ khi trở về cài đặt ban đầu.

3. XÓA HẾT VÂN TAY:

Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó nhấn 2, 2, 3. Nhấn #. Chỉ có thể xóa vân tay quản lý khi đã khôi phục lại cài đặt ban đầu.

Screenshot 1668586727

1. THAY ĐỔI:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 3, 1. Nhập mã : 201~300nhấn #. Quẹt thẻ mới lại một lần.

2. XÓA THẺ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 3, 2. Nhập mã : 201~300 và nhấn #.

3. XÓA TẤT CẢ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 2, 3, 3 và nhấn #.

Screenshot 1668587287

1. KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ MẶC ĐỊNH:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn #sau đó nhấn 3, 1, 1.

2. HỦY CHẾ ĐỘ MẶC ĐỊNH:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn #sau đó 3, 1, 2.

3. KÍCH HOẠT KẾT NỐI WIFI (TÙY CHỌN):

Nhấn nút S , nghe hướng dấn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 3, 2, 1.

4. HỦY KẾT NỐI WIFI (TÙY CHỌN):

Nhấn nút S , nghe hướng dấn nhập mã pin quản lý ,nhập # sau đó 3, 2, 2.

5. CHẾ ĐỘ PIN + VÂN TAY + THẺ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhập #sau đó nhập 3, 3, 1.

6. VÂN TAY + PIN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn # sau đó 3, 3, 2.

7. VÂN TAY + THẺ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 3, 3, 3.

8. PIN + THẺ:

Nhấn nút S ,nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 3, 3, 4.

9. TIẾNG TRUNG:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 3, 4, 1.

10. TIẾNG ANH:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 3, 4, 2.

11. ÂM THANH (KÍCH HOẠT):

Nhấn nút S , nghe hướng dấn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 3, 5, 1. (Kích hoạt lời nhắc để khóa chốt chính).

12. ÂM THANH (HỦY):

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn # sau đó 3, 5, 2. (Hủy kích hoạt lời nhắc).

13. KÍCH HOẠT KHÓA AN TOÀN:

Nhấn 2,2, #.

14. HỦY KÍCH HOẠT:

Nhấn 4, 4, # nhập mã pin quản lý nhấn #.

15. GỌI: 

Nhấn 6,6.

16. CHẾ ĐỘ MẶC ĐỊNH:

Giữ nhấn nút S trong 5 giây , nhập mã pin người dùng và nhấn #.

THAY PIN

Sản phẩm này sử dụng bốn pin AA kiềm 1,5V, bền vững trong vòng 1 năm nếu sử dụng 10 lần một ngày. (Người dùng nên sử dụng pin kiềm chính hãng)

Đảm bảo thay 4 pin nếu có những thông báo sau :
* Nghe thấy lời nhắc nhở pin yếu ;
* Sử dụng hoặc thay thể pin không đúng có thể gây ra cháy nổ;
* Vứt bỏ pin cũ một cách có trách nhiệm;

CHUÔNG BÁO ĐỘNG

1. BÁO ĐỘNG:

• Báo động chống cạy bo mạch: Báo động sẽ kêu khi bo mạch trước bị cạy.

• Báo động chống cạy tay cầm: Hệ thống sẽ khóa khi tay cầm bị cạy.
• Báo động an ninh một chạm: Ở chế độ duy nhất, báo động sẽphát ra khi ai đó phá khóa. Ở chế độ mạng, cảnh báo sẽ phát ra khi ai đó phá khóa và sẽ được báo cáo với thiết bị đầu cuối
(phiên bản mạng yêu cầu mua riêng các thành phần mạng).
• Báo động cảm biến mở chìa khóa: Báo động sẽ kêu khi chìa khóa cơ đang được sử dụng.
• Báo động chốt chính: Báo động sẽ phát ra khi chốt chính không được khóa.
• Cảnh báo SOS (chỉ dành cho phiên bản mạng): Cả cảnh báo chế độ đơn và chế độ mạng sẽ không tắt, nhưng sẽ được báo cho thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua các thành phần mạng riêng).

2. KHÓA HỆ THỐNG:

• Hệ thống sẽ khóa trong 3 phút sau 3 lần thử không thành công. Bàn phím số sẽ cho biết thời gian đếm ngược

3. KHÓA MẶC ĐỊNH:

Ấn nút I và âm thanh hướng dẫn sẽ nói “Force lock activated”. Kích hoạt khóa mặc định Sau đó bạn dùng mã pin quản lý , hoặc vân tay quản lý hoặc chìa cơ âm thanh hướng dẫn sẽ nói
“Forcelock deactivated” hủy kích hoạt mặc định.

4. THẺ IC:

Các thẻ IC sử dụng tính năng NFC đã đăng ký ở BOSCH thì không thể dùng cho thiết bị khác.

DỊCH VỤ VÀ BẢO HÀNH

• Đường dây nóng 24 tiếng
• Phụ tùng chính hãng
• Dịch vụ trọn đời
• Gói bảo hành mở rộng 2 năm từ hãng Bosch.

NHẮC NHỞ:

Trong trường hợp khóa của bạn xảy ra vấn đề trục trặc vui lòng liên hệ người bán hoặc dịch vụ bán hàng hoặc số hotline của công ty cung cấp những thông tin sau :
– Tên địa chỉ số điện thoại , mã sản phẩm , ngày mua và nhận sản phẩm, mô tả vấn đề gặp phải , gởi hình ảnh hoặc video ( nếu cần thiết ) để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn tránh những chiphí không cần thiết.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH:

Dịch vụ bảo hành chỉ áp dụng cho các lỗi sản xuất và bảo hành sử dụng thường xuyên. Không bao gồm những điều sau:
• Bất kỳ thiệt hại nào do (các) người dùng gây ra;
• Cài đặt, thử nghiệm hoặc sử dụng không đúng cách khác với hướng dẫn sử dụng;
• Sửa chữa hoặc sửa đổi trái phép sản phẩm;
• Bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, lạm dụng hoặc cố ý nào gây ra sự cố;
• Thiệt hại do các hành vi tự nhiên gây ra;
• Bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào do môi trường của sản phẩm như điện, nhiệt độ, độ ẩm, từ trường hoặc bất kỳ lý do không thể tránh khỏi nào khác.
• Bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ chất lượng sản phẩm.

THẺ BÁO HÀNH

Sản phẩm này được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua ( như ghi trên biên lai gốc ) công ty công cấp dịch vụ bảo hành miễn phí cho người đăng ký thành công theo những điều khoản sau :

– Đảm bảo gởi biên lai mua hàng ban đầu hoặc số sê-ri cùng vớisản phẩm của bản cho nhà phân phối của chúng tôi .

Bạn sẽ không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu không xuất trình được những giấy tờ trên. Bạn sẽ không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu biên lai mua hàng hoặc số sê – ri đã bị giả mạo hoặc thay đổi theo bất kỳ hình thức nào .