THÔNG BÁO QUAN TRỌNG Θ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này. Nó chứa thông tin quan trọng về Khóa cửa thông minh và bảo trì.

  1. Đảm bảo rằng chìa khóa cơ được giữ ở nơi an toàn ngoài trời, tức là bên trong ô tô, văn phòng của bạn, v.v.
  2. Không để khóa dưới mưa, ánh nắng và môi trường ngoài trời.
  3. Không cố gắng sửa chữa / tháo rời khóa để tránh mất mát không đáng có. 
  4. Không dùng vật cứng đập vào ổ khóa. Đảm bảo rằng cửa đã được khóa đúng cách khi bạn đi ra ngoài.
  5. Không sử dụng nước hoặc bất kỳ chất hóa học nào như dầu hoặc benzen để làm sạch khóa. Điều này sẽ dẫn đến đoản mạch, lão hóa và / hoặc sơn bị bong tróc.
  6. Đảm bảo thay đổi Mã PIN của bạn thường xuyên.
  7. Không sử dụng pin sạc cho khóa. Sản phẩm này chỉ tương thích với pin kiềm.
  8. Mã PIN ảo có tối đa 32 chữ số. Ví dụ. Mã PIN thực + **** hoặc **** + Mã PIN thực (Không nhập ký tự bị cắt xén trước hoặc sau Mã PIN ảo).
  9. Nếu màn hình cảm ứng không hoạt động, hãy thử khởi động lại thiết bị bằng nguồn điện khẩn cấp bên dưới, được kết nối với Micro-USB.
  10. Khi sử dụng chìa khóa để mở ổ khóa, vui lòng vặn chìa khóa về vị trí ban đầu trước khi tháo nó ra.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn trên để tránh bất kỳ thương tích hoặc hư hỏng nào trên khóa.

1  Không để bất kỳ vật liệu dễ cháy nào như gas, sơn, xăng dầu … gần ổ khóa thông minh để tránh cháy nổ, kể cả các vật liệu dễ cháy nổ như cồn, xăng dầu …. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát tài sản nào do người dùng hoặc bên thứ ba lắp đặt, điều chỉnh lại, sử dụng và / hoặc sửa chữa không đúng cách….

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Screenshot 1669104994 Screenshot 1669105017

 

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Mặt ngoài :25(D)x75(W)x385(H)mm
Thêm tay nắm :70(D)x75(W)x385(H)mm
Nhiệt độ :-25°C~+55°C Operating

Độ ẩm :25~93%RH,non-coolant
Mã Pin :100sets
Vân tay :100sets Unlock Card
Thẻ : 100 sets

CÁCH SỬ DỤNG

CÀI ĐẶT

Mật mã khởi tạo: 1234567890
Mật mã mới gồm 6 chữ số nhấn “*” quay lại, nhấn “#” xác nhận .
Thông tin người quản lý bao gồm vân tay và mật mã.
Khôi phục cài đặt ban đầu nhấn giữ phím I 5 giây , âm thanh thông báo khôi phục cài đặt bân đầu , thả đợi 3 giây hoàn tất.

CÀI ĐẶT MÃ PIN

1. THÊM MÃ PIN QUẢN LÝ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin khởi tạo (nếu đã thay đổi , nhập mã pin quản lý) nhấn # sau đó 1, 1. Nhập mã pin mới ,nhấn # để xác nhận, nhập lại mã pin mới nhấn # để lưu.

2. THÊM MÃ PIN NGƯỜI DÙNG:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn , nhấn # sau đó 1, 2. Nhập mã : 002~090, và nhấn # nhập mã pin người dùng mới và nhấn # để xác nhận. Nhập lại mã pin và nhấn # để lưu.

3. THÊM MÃ PIN SỬ DỤNG 1 LẦN:

Nhấn nút S , nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 3. Nhập mã: 091~0100, nhấn # . nhập mã pin sử dụng 1 lần nhấn # để xác nhận . nhập lại mã pin nhấn # để lưu.

4. XÓA MÃ PIN:

Nhấn nút S , Nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 4. Nhập mã: 002~100 nhấn #. Successfully deleted. Không thể xóa mã pin người dùng trừ khi khôi phục cài đặt ban đầu.

5. XÓA TẤT CẢ MÃ PIN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 5, nhấn #. Xóa thành công. Không thể xóa mã pin người dùng trừ khi khôi phục lại cài đặt ban đầu.

CÀI ĐẶT THẺ TỪ

1. THÊM THẺ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn S # sau đó 2, 1. Nhập mã: 101~190 và nhấn #. Quẹt thẻ. Thành công.

2. THÊM THẺ SỬ DỤNG 1 LẦN:

Nhấn nút S , Nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 2. Nhập mã: 191~200 nhấn #. Quẹt thẻ thành công.

3. XÓA THẺ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 3. Nhập mã: 101~200 nhấn # xác nhận . nhấn lại # . Xóa thành công.

4. XÓA TẤT CẢ THẺ:

Nhấn nút S , nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 4 xác nhận . nhấn lại # . Xóa thành công.

CÀI ĐẶT VÂN TAY

1. THÊM VÂN TAY:

Nhấn nút S ,nghe hướng dẫn dẫn nhập vân tay quản lý, nhấn # sau đó 3, 1. Nhấp vân tay 4 lần . Thành công ,Nếu thất bại nhấp lại.

2. THÊM VÂN TAY NGƯỜI DÙNG:

Nhấn nút S , nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn #sau đó 3, 2. Nhập mã : 202~290 nhấn # xác nhận . Nhấp vân tay 4 lần . thành công Nếu thất bại thì thử lại.

3. THÊM VÂN TAY SOS:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 3, 3. Nhập mã : 291~300 nhấn # xác nhận . Nhấp vân tay 4 lần . Thành công . Nếu thất bại nhấp lại.

4. XÓA VÂN TAY:

Nhấn nút S , Nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 3, 4. Nhập mã : 202~300 nhấn # để xác nhận . nhấn lại # . Xóa thành công . Không thể xóa vân tay quản lý trừ khi quay lại khôi phục ban đầu .

5. XÓA TẤT CẢ VÂN TAY:

Nhấn nút S ,nghe giọng nói nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 3, 5. Nhấn #. Xóa thành công. Không thể xóa vân tay quản lý trừ khi khôi phục cài đặt ban đầu.

CÀI ĐẶT WIFI

1. KÍCH HOẠT WIFI *(TÙY CHỌN):

Nhấn nút S , nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 4, 1. Yêu cầu dùng app tương thích với sản phẩm.

2. HỦY KÍCH HOẠT *(TÙY CHỌN):

Nhấn nút S ,nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý nhấn # sau đó 4, 2. Hủy kích hoạt thành công.

* (Tùy chọn) đối với wifi sử dụng App tương thích với sản phẩm .

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

1. CHẾ ĐỘ MỞ KHÓA:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn #. Kích hoạt chế độ an toàn : nhập 5, 1, 1. Hủy kích hoạt : nhập 5, 1, 2.

2. CHẾ ĐỘ AN TOÀN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn #. Kích hoạt chế độ an toàn : nhập 5, 2, 1. Hủy kích hoạt : Enter 5, 2, 2.

3. THAY ĐỔI NGÔN NGỮ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn #.
Tiếng Trung : nhập 5, 3, 1
Tiếng Anh : Nhập 5, 3, 2.

CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG

1. Khởi động phím an toàn

Nhấn 2, 2, #.

 2. Hủy khởi động phím an toàn :

Nhấn 4, 4, # sau đó nhập mã pin quản lý và nhấn #.

3. Gọi *(Tùy chọn) 

Nhấn 6, 6, #.

4. KHỞI ĐỘNG CHẾ ĐỘ CƯỠNG CHẾ:

Nhấn nhanh nút “I”.

5. HỦY KHỞI ĐỘNG CHẾ ĐỘ CƯỠNG CHẾ:

Nhập thông tin quản lý . Mở cửa lại một lần.

6. KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ THƯỜNG:

Nhấn nút S 5 giây sau đó nhập mã pin quản lý nhấn #.

7. HỦY KÍCH HOẠT:

Sử dụng bất kỳ phương pháp nào để mở cửa.

THAY PIN

Sản phẩm này sử dụng bốn pin AA kiềm 1,5V. Tuổi thọ trong 1 năm nếu sử dụng 10 lần một ngày. (Người dùng nên sử dụng pin kiềm chính hãng.)

Đảm bảo thay thế tất cả 8 pin theo cách sau:
* Khi nghe thấy lời nhắc pin yếu;
* Sử dụng hoặc thay thế pin không đúng loại có thể gây cháy nổ;
* Vứt bỏ pin cũ một cách có trách nhiệm;

CHUÔNG BÁO ĐỘNG

1. BÁO ĐỘNG:

• Báo động chống cạy bo mạch: Báo động sẽ kêu khi bo mạch trước bị cạy.
• Báo động chống cạy tay cầm: Hệ thống sẽ khóa khi tay cầm bị cạy.
• Báo động an ninh một chạm: Ở chế độ duy nhất, báo động sẽ phát ra khi ai đó phá khóa. Ở chế độ mạng, cảnh báo sẽ phát ra khi ai đó phá khóa và sẽ được báo cáo với thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua riêng các thành phần mạng).
• Báo động cảm biến mở chìa khóa: Báo động sẽ kêu khi chìa khóa cơ đang được sử dụng.
• Báo động chốt chính: Báo động sẽ phát ra khi chốt chính không được khóa.
• Cảnh báo SOS (chỉ dành cho phiên bản mạng): Cả cảnh báo chế độ đơn và chế độ mạng sẽ không tắt, nhưng sẽ được báo cho thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua các thành phần mạng riêng
).

2. KHÓA HỆ THỐNG:

Hệ thống sẽ khóa trong 3 phút sau 3 lần thử không thành công.

3. KHÓA MẶC ĐỊNH:

Ấn nút I và âm thanh hướng dẫn sẽ nói “Force lock activated”. Kích hoạt khóa mặc định Sau đó bạn dùng mã pin quản lý, hoặc vân tay quản lý hoặc chìa cơ âm thanh hướng dẫn sẽ nói “Forcelock deactivated” hủy kích hoạt mặc định.

4. THẺ IC:

Các thẻ IC sử dụng tính năng NFC đã đăng ký ở BOSCH thì không thể dùng cho thiết bị khác.

BẢO HÀNH

DỊCH VỤ VÀ BẢO HÀNH

• Đường dây nóng 24 tiếng
• Phụ tùng chính hãng
• Dịch vụ trọn đời
• Gói bảo hành mở rộng 24 tháng chính hãng.

TIỂU CHUẨN SẢN PHẨM

Dòng khóa thông minh này được chứng nhận với những tiêu chuẩn sau : tiêu chuẩn quốc gia GA701-2007
Thông số kỹ thuật chung cho khóa vân tay chống trộm GB21556-2008
Yêu cầu kỹ thuật an toàn chung
Số hotline: 08.23.44.88.55

NHẮC NHỞ

Trong trường hợp khóa của bạn xảy ra vấn đề trục trặc vui lòng liên hệ người bán hoặc dịch vụ bán hàng hoặc số hotline của công ty cung cấp những thông tin sau :
– Tên địa chỉ số điện thoại , mã sản phẩm , ngày mua và nhận sản phẩm mô tả vấn đề gặp phải , gởi hình ảnh hoặc video ( nếu cần thiết ) để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn tránh những chi phí không cần thiết.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

Dịch vụ bảo hành chỉ áp dụng cho các lỗi sản xuất và bảo hành sử dụng thường xuyên. Không bao gồm những điều sau:
• Bất kỳ thiệt hại nào do (các) người dùng gây ra;
• Cài đặt, thử nghiệm hoặc sử dụng không đúng cách khác với hướng dẫn sử dụng;
• Sửa chữa hoặc sửa đổi trái phép sản phẩm;
• Bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, lạm dụng hoặc cố ý nào gây ra sự cố;
• Thiệt hại do các hành vi tự nhiên gây ra;
• Bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào do môi trường của sản phẩm như điện, nhiệt độ, độ ẩm, từ trường hoặc bất kỳ lý do không thể tránh khỏi nào khác.
• Bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ chất lượng sản phẩm.

THẺ BẢO HÀNH

Sản phẩm này được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua ( như ghi trên biên lai gốc ) công ty công cấp dịch vụ bảo hành miễn phí cho người đăng ký thành công theo những điều khoản sau :
– Đảm bảo gởi biên lai mua hàng ban đầu hoặc số sê-ri cùng với sản phẩm của bản cho nhà phân phối của chúng tôi . Bạn sẽ không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu không xuất trình được những giấy tờ trên .
– Bạn sẽ không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu biên lai mua hàng hoặc số sê – ri đã bị giả mạo hoặc thay đổi theo bất kỳ hình thức nào.